Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty unijne

Projekty unijne - z korzyścią dla wszystkich

Przynależność Polski do Unii Europejskiej umożliwiła szkołom korzystanie z funduszy europejskich. Skorzystał z nich również Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach biorąc udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia", Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Projekty unijne w naszej szkole

 • „Mój plecak praktycznych umiejętności" (projekt zakończony),
 • „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!",
 • „As kompetencji",
 • „Mój plecak praktycznych umiejętności – II edycja",
 • „eSzkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska".

W projektach pod opieką nauczycieli biorą udział uczniowie liceum, technikum i gimnazjum. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe, umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem elektronicznym oraz mogą poszerzyć swoje zainteresowania.

Szkoła zachęcając uczniów do udziału w projektach od roku 2009 wzbogaciła się w laptopy, tablice interaktywne z rzutnikiem, aparaty cyfrowe, drukarki, , kamerę cyfrową, projektory multimedialne, ekrany, zestaw kina domowego, podręczniki, ćwiczenia, albumy, poradniki, filmy edukacyjne, zestawy maturalne, program komputerowy do prowadzenia kursu architektury krajobrazu, program komputerowy do oceny żywienia, katalogi roślin, plansze, encyklopedie. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona szkolna serwerownia, zainstalowana sieć bezprzewodowa wraz z okablowaniem, jedna z sal będzie szkolnym laboratorium projektowym wyposażonym w tablice interaktywną, projektor multimedialny, zestaw przyłączeniowy, głośniki aktywne do tablicy, mobilne urządzenia dostępu do Internetu. Całe wyposażenie otrzymane do realizacji zadań w ramach projektu po jego zakończeniu zostanie przekazane nieodpłatnie szkole na własność.

Reasumując udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój szkoły, a tym samym daje więcej możliwości uczniom biorącym w nich udział i uczęszczającym do szkoły, która potrafi i korzysta z funduszy europejskich.

eSzkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 
1. Okres realizacji -  od lipca 2011 r. do  października 2014 r.
 
2. Liczba uczestników – 3 zespoły uczniowskie liczące 10 uczniów z  Gimnazjum
 
3. Cel projektu – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, wyposażenie serwerowni szkolnej. Zainstalowany  sprzęt po zakończeniu projektu pozostaje w posiadaniu szkoły.
 
4. Korzyści dla uczniów:
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu zamontowanego w ramach projektu,
 • utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 
 • uzyskanie przez uczniów dobrych wyników na  egzaminie gimnazjalnym,
 • udział w wykładach organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
 • w Poznaniu na zasadach telekonferencji.
 
5. Korzyści dla szkoły:
 • uruchomienie i wyposażenie szkolnej serwerowni,
 • zainstalowanie na terenie szkoły sieci bezprzewodowej wraz 
 • z okablowaniem,
 • wyposażenie szkolnego laboratorium projektowego w tablice interaktywną, projektor multimedialny, zestaw przyłączeniowy, głośniki aktywne do tablicy, mobilne urządzenia dostępu do Internetu,
 • dostęp kadry oświatowej uczestniczącej w projekcie do materiałów szkoleniowych, 
 • udział w bezpłatnych seminariach ,warsztatach, konferencjach metodycznych.

Mój plecak praktycznych umiejętności – II edycja

Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji – od  października 2011 r. do marca 2013 r.

1. Liczba uczestników – 40 uczniówII Technikum

2. Cel projektu – zwiększenie kompetencji kluczowych ( między innymi językowych, ICT, matematyczno-przyrodniczych)

3. Korzyści dla uczniów:

Blok I

 • edukacja informatyczno-medialna, język angielski, język niemiecki, matematyka- jeden moduł do wyboru przez ucznia

Blok II

 • moduły zawodowe – doładuj się ekologicznie, abc żywienia i savoir vivre w domu, w kuchni, przy stole, projektuj z pomysłem.

Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach modułu zgodnie z wybranym zawodem.

 • pogadanki równościowe dla wszystkich uczestników projektu,
 • praktyki zawodowe dla 28 osób skierowanych przez doradcę zawodowego,
 • poradnictwo zawodowe dla każdego ucznia - doradca i psycholog w ramach zajęć, grupowych oraz spotkań indywidualnych,
 • pozytywne przełożenie na wyniki uczniów uzyskiwane na maturze oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia w swoim zawodzie,
 • motywowanie uczniów do podwyższania kwalifikacji.

4. Korzyści dla szkoły

 • wyposażenie w pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, filmy edukacyjne, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, dwa projektory multimedialne, dwa ekrany, zestaw kina domowego, program komputerowy do prowadzenia kursu architektury krajobrazu, program komputerowy do oceny żywienia, katalogi roślin, plansze, encyklopedie,
 • wzmocnienie współpracy między szkołą a lokalnymi pracodawcami

Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia"

Okres realizacji :od października 2009 r. do sierpnia 2012 r.

1. Liczba uczestników :

 • grupa projektowa z fizyki i matematyki – 10 uczniów Gimnazju
 • mgrupa projektowa z przedsiębiorczości – 10 uczniów Gimnazjum

2. Cele projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości za pośrednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną, 
 • udział pracowników dydaktycznych uczelni w pracach Uczniowskich Grup Projektowych,
 • zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne prowadzone w atrakcyjnej i przystępnej formie: metoda projektu, materiały
  e-lerningowe, nowoczesne zestawy narzędzi dydaktycznych oraz funkcjonowanie portalu projektu umożliwiającego prowadzenie dla każdej grupy e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych.

3. Korzyści dla uczniów:

 • bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości,
 • udział przez trzy lata szkolne w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia i rozwoju osobistego,
 • praca w grupach projektowych umożliwia nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz uczenia się, możliwość udziału w festiwalach uczelnianych,
 • możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych,
 • możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym opartych o rozwiązania e-lerningowe,
 • rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości powinien przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym,
 • udział w projekcie może stanowić solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia , a także do zgodnego z posiadanymi zainteresowaniami wyboru kierunku przyszłych studiów.

4. Korzyści dla szkoły:

 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, aparat cyfrowy, drukarka, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie szkole na własność,--bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnianych za pomocą portalu projektu,--możliwość współpracy szkoły z uczelniami wyższymi.

As kompetencji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”

Okres realizacji : od października  2009 r. do sierpnia 2012 r.

 1. Liczba uczestników:
  • grupa projektowa z fizyki i matematyki – 10 uczniów z Liceum i Technikum
  • grupa projektowa z przedsiębiorczości –  10 uczniów z Liceum i Technikum
 1. Cel projektu - umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 1. Korzyści dla uczniów:
  • udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę wyższych uczelni,
  • korzystanie z nowoczesnych  pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu,
  • pozytywne przełożenie na wyniki matur przez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-lerningowych,
  • dzięki współpracy z kadrą dydaktyczną uczelni zapoznanie się ze środowiskiem akademickim, jego realiami oraz możliwościami edukacyjnymi,
  • ułatwienie kontynuacji nauki na kierunkach studiów związanych z kompetencją matematyczno-fizyczną lub przedsiębiorczością,
  • korzystanie z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dostępnych na portalu edukacyjnym,
  • udział uczniów w organizowanych festiwalach naukowych, wykładach pokazowych i naukowych,
  • dzięki pracy zespołowej opartej na metodzie projektu zdobycie nowych kompetencji przydatnych w dalszej nauce lub pracy zawodowej.
 1. Korzyści dla szkoły i kadry dydaktycznej:
  • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny ( laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, aparat cyfrowy, drukarka), który po zakończeniu projektu zostanie przekazany szkole nieodpłatnie na własność,
  • możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu,
  • możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
  • możliwość rozwoju zawodowego dla nauczycieli prowadzących zajęcia poprzez dostęp do materiałów na portalu.