Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia"

Okres realizacji :od października 2009 r. do sierpnia 2012 r.

1. Liczba uczestników :

  • grupa projektowa z fizyki i matematyki – 10 uczniów Gimnazju
  • mgrupa projektowa z przedsiębiorczości – 10 uczniów Gimnazjum

2. Cele projektu:

  • rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości za pośrednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną, 
  • udział pracowników dydaktycznych uczelni w pracach Uczniowskich Grup Projektowych,
  • zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne prowadzone w atrakcyjnej i przystępnej formie: metoda projektu, materiały
   e-lerningowe, nowoczesne zestawy narzędzi dydaktycznych oraz funkcjonowanie portalu projektu umożliwiającego prowadzenie dla każdej grupy e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych.

3. Korzyści dla uczniów:

  • bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości,
  • udział przez trzy lata szkolne w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia i rozwoju osobistego,
  • praca w grupach projektowych umożliwia nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz uczenia się, możliwość udziału w festiwalach uczelnianych,
  • możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych,
  • możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym opartych o rozwiązania e-lerningowe,
  • rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości powinien przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym,
  • udział w projekcie może stanowić solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia , a także do zgodnego z posiadanymi zainteresowaniami wyboru kierunku przyszłych studiów.

4. Korzyści dla szkoły:

  • wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, aparat cyfrowy, drukarka, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie szkole na własność,--bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnianych za pomocą portalu projektu,--możliwość współpracy szkoły z uczelniami wyższymi.