Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przetarg nieograniczony

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

64-500 Szamotuły, ul. Szczuczyńska 3, tel./fax 061/29-21-559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SZAMOTUŁACH

 

1. Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni od podpisania umowy.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach,
ul. Szczuczyńska 3 lub na stronie internetowej http://zsnr2-szamotuly.pl/

3. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentem: p. Zygmunt Sługocki, p. Arkadiusz Majer  tel. 061/29-21-559, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Termin skaładania ofert 26 marca 2018 r. godz 1100

5. Termin otwarcia ofert 26 marca 2018 r. godz 1130

6. W przetargu mogą wziać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

7. Okres związania ofertą: 30 dni

8. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych ani wariantowych

9. Kryteria oceny ofert: cena 60%, termin realizacji 20%, okres gawarancji 20%

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE NR 528317-N-2018 Z DNIA 2018-03-09 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 528317-N-2018 Z DNIA 2018-03-09 r.