Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rekrutacja

Plakat1

infromator.pdf

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00

2.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy

 

Proponujemy naukę w następujących typach szkół:

 

 • Branżowej Szkole 
 • Liceum Ogólnokształcącym
  • klasa "A" - (przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
  • klasa "B" - (przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, geografia lub informatyka)
 • Technikum (przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski lub informatyka, w zależności od zawodu)
  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik ochrony środowiska
  • technik rolnik
  • technik technologii żywności
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zajęcia w weekendy), do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum i szkół zawodowych lub ośmioletnich szkół podstawowych (2-3 letnie, zaoczne, zajęcia w weekendy)

 • Szkoła Policealna nr 2
  • florysta
  • opiekunka środowiskowa
  • opiekun medyczny

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zajęcia w weekendy), nauka trwa rok, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Wszelkie informacje o naborze i typach szkół można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach
ul. Szczuczyńska 3 w godzinach 800-1500 osobiście lub telefonicznie pod nr (61) 29-21-559.