1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

Aktualności

Umowa patronacka

IMG 0056W dniu 26 kwietnia dyrektor szkoły Zygmunt Sługocki podpisał z dyrektorem technicznym ADM w Szamotułach Józefem Poradziszem porozumienie, na podstawie którego ADM obejmuje honorowy patronat nad uczniami Technikum w zawodzie technik technologii żywności.

Patronat przyjmuje wiele form: organizowanie praktyk dla uczniów, możliwość uczniowskich wycieczek do zakładu, odbycie jednodniowych wizyt w ramach Dnia Przedsiębiorczości.

W ramach współpracy Dyrekcja ADM przekazała sprzęt laboratoryjny, będący własnością firmy, jako wyposażenie szkolnego laboratorium i pracowni technologii żywności.


Ewa Peraj

 

Spotkanie z pracodawcą

Uczniowie klasy I Technikum uczący się w zawodzie technik technologii żywności gościli na lekcji przedmiotu zawodowego przedstawicieli firmy ADM Szamotuły. Zakład objął honorowy patronat nad klasą. Dyrektor ADM Józef Poradzisz zapoznał uczniów z przetwórstwem roślin oleistych, omówił proces produkcyjny od rzepaku do produktu końcowego czyli oleju „Wielkopolski”. Uczniowie przeprowadzili ocenę próbek rzepaku i oleju na różnych etapach produkcji. Na pewno odbędą się kolejne spotkania z pracodawcą ponieważ uczniowie chętnie uczą się od praktyków.

Ewa Peraj

IMG 0065IMG 0069IMG 0072IMG 20170510 110649

 

Niebywały sukces naszej Dominiki

 przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 3a gimnazjum otrzymała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”. Organizatorami konkursu są: Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. Honorowy patronat nad konkursem objęła Halina Herbert-Żebrowska (siostra wielkiego poety), zaś Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.
Dominika, pod okiem pani Klaudii Tomaszak-Ślipki i pana Waldemara Górnego, napisała pracę zatytułowaną „Polska to trudna miłość”, której bohaterem uczyniła podpułkownika Maksymiliana Ciężkiego, hołdującego - podobnie jak Zbigniew Herbert - pięknym wartościom, takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna i Prawda. Gratulujemy kolejnego sukcesu!

ss

 

Klub ROLNIKA

klub1klub3klub2

 

„Tak to już jest…. że gleba zagadką jest….”

Dnia 10 03.2017 roku uczniowie wszystkich klas Technikum Ochrony Środowiska wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. Była to już kolejna możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych z praktycznym jej zastosowaniem. Mieliśmy okazję prześledzić drogę próbki glebowej od momentu jej pobrania do uzyskania wyników skomplikowanych analiz chemicznych. Obserwowaliśmy pracę laborantów z użyciem nowoczesnej aparatury o europejskim standardzie. Uzyskaliśmy informacje na temat prowadzonego przez Stacje monitoringu azotu mineralnego oraz monitoringu wód prowadzonego na potrzeby realizacji przepisów dyrektywy azotanowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się pracownia analizy składników mineralnych. Mogliśmy zobaczyć jak działa emisyjny spektrometr płomieniowy wykorzystywany do pomiaru stężenia metali w glebie. Dziękujemy Dyrekcji Stacji i Kierownictwu Działu Laboratoryjnego za serdeczne przyjęcie i zaangażowanie w przeprowadzenie ciekawych zajęć.

K. Jakubowska, I. Witkowska

gleba1gleba2gleba3

 
Więcej artykułów…