1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

O szkole

Pracownicy szkoły

Dyrektor: Zygmunt Sługocki
Wicedyrektorzy:
Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
Kierownik szkolenia praktycznego:
Anna Kaczmarek

Więcej…

 

Patron

staszic portretWażnym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie jej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu imienia wielkiego Polaka i patrioty Stanisława Staszica. Fakt ten miał miejsce w 1977 r. Dla podkreślenia ważności i doniosłości tego wydarzenia przyznano szkole prawo posiadania sztandaru. Było to jednocześnie ukoronowanie całokształtu jej dorobku dydaktyczno-wychowawczego.

Więcej…

 

Historia naszej szkoły

0540srczPoczątki szkoły szamotulskiej sięgają roku 1877. Wtedy właśnie powstała we Wschowie niemiecka średnia szkoła rolnicza, którą finansował rząd. Jednakże z braku kandydatów szkołę przeniesiono 7 kwietnia 1880 r. do Szamotuł. Przez dwa kolejne lata mieściła się w domu rodziny Sroczyńskich przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej, potem w nowo wybudowanym przez miasto budynku przy ulicy Piotra Skargi

Szkoła wychowywała przyszłych rolników i starała się dać im równocześnie wykształcenie ogólne. Początkowo zakładano, że szkoła będzie kształcić synów mało- i średniorolnych chłopów na samodzielnych gospodarzy

Więcej…