Artykuły

Przegląd Piosenki religijnej

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

 Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszym Zespole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. W piątek 7 października wolontariusze z Zespołu Szkół nr 2 pomagali w organizacji "Przeglądu Piosenki Religijnej" z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, w Muzeum zamek Górków. Ich zadanie było proste, a jednocześnie bardzo odpowiedzialne - twarzyszyli niepełnosprawnym uczniom ze szkół z Poznania, Dusznik, Wronek i Szamotuł, aby Ci mogli realizować swoje pasje.

wolon2wolon3wolon4wolon6