4G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.polski WA 05A pra.obs.kons-2/2 CE 17B   u_hist.i sp. RH 40A r_biologia BR 29A
2 8:50- 9:35 j.angielski TJ 116D pra.obs.kons-2/2 CE 17B j.polski WA 05A u_hist.i sp. RH 40A r_angielski TJ 117D
3 9:45-10:30 matematyka KD 105D pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
pra.obs.kons-2/2 CE 17B
j.polski WA 05A j.niemiecki GM 31A r_biologia BR 29A
4 10:55-11:40 religia WO 03A pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
pra.obs.kons-2/2 CE 17B
j.niemiecki GM 31A j.angielski TJ 116D matematyka KD 105D
5 11:50-12:35 matematyka KD 105D wf-1/2 #zk1 SG-ZK
wf-2/2 #kj1 SG-KJ
godz.wych BR 29A wf-1/2 #zk1 SG-ZK
wf-2/2 #kj1 SG-KJ
pra.obs.kons-1/2 CE 17B
pra.żyw.ipro-2/2 SA 30A
6 12:45-13:30 religia WO 03A wf-1/2 #zk1 SG-KJ
wf-2/2 #kj1 SG-ZK
r_biologia BR 29A usłu.gastro. CE 17B pra.obs.kons-1/2 CE 17B
7 13:35-14:20   r_angielski TJ 116D orga.pro.gas SA 30A usłu.gastro. CE 17B pra.obs.kons-1/2 CE 17B
8 14:30-15:15     orga.pro.gas SA 30A pra.żyw.ipro-2/2 SA 30A pra.obs.kons-1/2 CE 17B
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum