4G/K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         wf-2/2 KJ SG-B
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #B1 SG-ZK   r_angielski-1/2 TJ 116D   j.polski JR 41A
2 8:50- 9:35 orga.pro.gas-1/2 SA 30A
j.niemiecki-2/2 KE 117D
j.niemiecki-1/2 KE 117D
j.angielski-2/2 TJ 116D
j.angielski-1/2 TJ 116D   pra.obs.kons-1/2 CE 17B
j.ang.zawo.-2/2 KM 117D
3 9:45-10:30 matematyka DA 42A godz.wych TJ 116D usłu.gastro.-1/2 CE 17B
j.ang.zawo.-2/2 KM 29A
matematyka DA 42A pra.obs.kons-1/2 CE 17B
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
4 10:55-11:40 j.niemiecki-1/2 KE 117D
j.angielski-2/2 TJ 02A
orga.pro.gas-1/2 SA 30A
j.niemiecki-2/2 KE 117D
u_hist.i sp. KA 28A r_angielski-1/2 TJ 34A
pods.proje.-2/2 SM 123D
pra.obs.kons-1/2 CE 17B
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
5 11:50-12:35 j.polski JR 41A r_biologia JK 123D matematyka DA 42A religia WO 47A pra.obs.kons-1/2 CE 17B
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
6 12:45-13:30 j.polski JR 41A r_biologia JK 123D j.angielski-1/2 TJ 116D
r_informat.-2/2 BP 113D
religia WO 37A pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
7 13:35-14:20 u_hist.i sp. KA 28A wf-2/2 KJ SG-B wf-1/2 #B1 SG-B
wf-2/2 KJ SG-KJ
r_biologia JK 121D pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
pods.proje.-2/2 SM 123D
8 14:30-15:15 usłu.gastro.-1/2 CE 17B
r_informat.-2/2 BP 113D
  wf-1/2 #B1 SG-B pods.proje.-2/2 SM 123D pods.proje.-2/2 SM 123D
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum