3G/K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 pra.gastro.z-1/4 CE 17B
pra.gastro.z-2/4 JP ZPR5
pra.gastro.z-3/4 SA 30A
pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D
wf-1/2 BS SG-B
wf-2/2 KS SG-ZK
usłu.gastro.-1/2 CE 17B
rosliny ozdo-2/2 SM 123D
j.niemiecki-1/2 WM 105D pra.obs.kons-1/2 CE 17B
podstawy arc-2/2 KC 123D
2 8:50- 9:35 pra.gastro.z-1/4 CE 17B
pra.gastro.z-2/4 JP ZPR6
pra.gastro.z-3/4 SA 30A
pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D
j.polski JR 41A usłu.gastro.-1/2 CE 17B
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
godz.wych TJ 116D pra.obs.kons-1/2 CE 17B
r_informat.-2/2 BP 113D
3 9:45-10:30 pra.gastro.z-1/4 CE 17B
pra.gastro.z-2/4 JP ZPR1
pra.gastro.z-3/4 SA 30A
pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D
religia WO 02A j.niemiecki-1/2 WM 106D
urzą.i.pielę-2/2 SM 123D
j.angielski-1/2 TJ 116D
j.niemiecki-2/2 WM 106D
zasa.żywie.-1/2 CE 17B
urzą.i.pielę-2/2 SM 39A
4 10:55-11:40 pra.gastro.z-1/4 CE 17B
pra.gastro.z-2/4 JP ZPR2
pra.gastro.z-3/4 SA 30A
pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D
u_hist.i sp. KA 28A wf-1/2 BS SG-B
wf-2/2 KS SG-KS
matematyka DA 42A j.ang.zawo.-1/2 KM 106D
pods.proje.-2/2 SM 39A
5 11:50-12:35 pra.gastro.z-1/4 CE 17B
pra.gastro.z-2/4 JP ZPR8
pra.gastro.z-3/4 SA 30A
pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D
r_angielski-1/2 TJ 116D
r_informat.-2/2 BP 113D
wf-1/2 BS SG-B
wf-2/2 KS SG-KJ
religia WO 02A matematyka DA 42A
6 12:45-13:30 pra.pie.w.ob-4/4 KC 123D r_biologia BR 29A j.polski JR 41A pro.dzia.gos-1/2 KZ 37A
j.angielski-2/2 TJ 115D
orga.pro.gas-1/2 SA 30A
rosliny ozdo-2/2 SM 39A
7 13:35-14:20   r_biologia BR 29A tech.gasztow-1/2 CE 17B
j.angielski-2/2 TJ 116D
j.angielski-1/2 TJ 115D
pro.dza.gosp-2/2 KZ 37A
pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
rosliny ozdo-2/2 SM 123D
8 14:30-15:15     tech.gasztow-1/2 CE 17B
j.niemiecki-2/2 WM 106D
pro.dzia.gos-1/2 KZ 37A
pods.proje.-2/2 SM 123D
pra.żyw.ipro-1/2 SA 30A
pods.proje.-2/2 SM 123D
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum