3G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     wf-1/2 #Z1 SG-KJ
wf-2/2 #k2 SG-ZK
   
1 8:00- 8:45 matematyka DA 42A usłu.gastro. CE 17B wf-1/2 #Z1 SG-KJ
wf-2/2 #k2 SG-ZK
pra.gastro.z-1/2 SA ZPR3
pra.gastro.z-2/2 CE ZPR2
u_hist.i sp. KA 28A
2 8:50- 9:35 religia WO 37A usłu.gastro. CE 17B j.angielski KM 02A pra.gastro.z-1/2 SA ZPR3
pra.gastro.z-2/2 CE ZPR2
orga.pro.gas SA 30A
3 9:45-10:30 pra.żyw.ipro SA 30A r_angielski KM 117D matematyka DA 42A pra.gastro.z-1/2 SA ZPR3
pra.gastro.z-2/2 CE ZPR2
wf-1/2 #Z1 SG-KJ
wf-2/2 #k2 SG-ZK
4 10:55-11:40 j.angielski KM 28A wych.w rodz. DL 39A j.niemiecki GM 31A pra.gastro.z-1/2 SA ZPR3
pra.gastro.z-2/2 CE ZPR2
pra.żyw.ipro SA 30A
5 11:50-12:35 tech.gasztow CE 17B j.polski JR 41A prow.dział.g KZ 30A pra.gastro.z-1/2 SA ZPR3
pra.gastro.z-2/2 CE ZPR2
j.ang.zawo. KM 02A
6 12:45-13:30 j.niemiecki GM 31A j.polski JR 41A pra.obs.kons CE 17B   zasa.żywie. CE 17B
7 13:35-14:20 tech.gasztow CE 17B r_biologia BR 29A pra.obs.kons CE 17B   r_biologia BR 29A
8 14:30-15:15   religia WO 37A godz.wych CE 17B   prow.dział.g KZ 28A
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum