2G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   wf-1/2 #Z3 SG-KJ
wf-2/2 KJ SG-B
pra.gastro.z-3/3 BB ZPR6    
1 8:00- 8:45 podst.przed. PE 02A wf-1/2 #Z3 SG-B
wf-2/2 KJ SG-ZK
pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-3/3 BB ZPR8
wyp.zak.gast SP 30A j.angielski-1/2 KM 116D
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 KM 30A
j.niemiecki-2/2 GM 31A
podst.przed. PE 02A pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-3/3 BB ZPR5
j.polski JR 41A r_angielski-1/2 KM 116D
j.niemiecki-2/2 GM 31A
3 9:45-10:30 tech.gasztow CE 17B pra.gastro. CE 17B pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-3/3 BB ZPR8
j.niemiecki-1/2 GM 31A
j.angielski-2/2 KM 116D
matematyka DA 42A
4 10:55-11:40 tech.gasztow CE 17B pra.gastro. CE 17B pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-3/3 BB ZPR8
j.ang.zawo. KM 28A j.polski JR 41A
5 11:50-12:35 tech.gasztow CE 17B pra.gastro. CE 17B pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-2/3 BB ZPR8
r_biologia BR 29A j.polski JR 41A
6 12:45-13:30 tech.gasztow CE 17B r_biologia BR 29A pra.gastro.z-2/3 BB ZPR8 matematyka DA 42A w.kultura OE 43A
7 13:35-14:20 j.niemiecki-1/2 GM 31A
j.angielski-2/2 KM 28A
zasa.żywie. CE 17B pra.gastro.z-2/3 BB ZPR7 religia ŁK 47A godz.wych DA 42A
8 14:30-15:15 wf-1/2 #Z3 SG-KJ
wf-2/2 KJ SG-B
usłu.gastro. CE 17B pra.gastro.z-2/3 BB ZPR7 religia ŁK 47A r_angielski-2/2 KM 28A
9 15:20-16:05     pra.gastro.z-2/3 BB ZPR8    
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum