1G/T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 pra.gastro.z-2/3 BB ZPR7 j.polski WA 05A   wos GP 40A tech.gasztow-1/3 CE 17B
2 8:50- 9:35 pra.gastro.z-2/3 BB ZPR8 j.polski WA 05A wf-Ch #B3 SG-KJ wyp.zak.gast-1/3 SP 115D
p.p.w.spo.-3/3 BB LAB
r_angielski-1/3 HM 117D
g.ma.w z.p.s-3/3 WI LAB
3 9:45-10:30 pra.gastro.z-2/3 BB ZPR8
t.wprze.spo.-3/3 SP 115D
religia WO 37A j.polski WA 05A wyp.zak.gast-1/3 SP 115D
p.p.w.spo.-3/3 BB LAB
religia WO 37A
4 10:55-11:40 pra.gastro.z-2/3 BB ZPR4
j.angielski-3/3 HM 121D
historia GP 40A tech.gasztow-1/3 CE 17B
t.wprze.spo.-3/3 SP 30A
matematyka KD 37A matematyka KD 34A
5 11:50-12:35 pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
pra.gastro.z-2/3 BB ZPR2
g.ma.w z.p.s-3/3 WI LAB
informatyka-Ch BP 113D
wf-Dz KJ SG-KJ
tech.gasztow-1/3 CE 17B
t.wprze.spo.-3/3 SP 37A
chemia RK 37A j.niemiecki-1/3 GM 31A
prze.spo.-3/3 BB LAB
6 12:45-13:30 pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
p.p.w.spo.-3/3 BB LAB
tech.gasztow-1/3 CE 17B
j.niemiecki-3/3 GM 31A
fizyka PL 47A godz.wych BR 29A j.angielski-1/3 HM 115D
prze.spo.-3/3 BB LAB
7 13:35-14:20 pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
prze.spo.-3/3 BB LAB
e_dla_bezp MA 02A geografia MG 115D matematyka KD 34A wf-Ch #B3 SG-B
wf-Dz KJ SG-KJ
8 14:30-15:15 pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1
p.p.w.spo.-3/3 BB LAB
biologia BR 29A informatyka-Dz BP 113D historia GP 40A wf-Ch #B3 SG-B
wf-Dz KJ SG-KJ
9 15:20-16:05 pra.gastro.z-1/3 SA ZPR1        
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum