Zastępstwa w dniu 2019-02-25 poniedziałek
Katarzyna Zielewicz
lekcja opis zastępca
6 2 KRT(3) - 29A Martyna Kustoń
8 3 G - Uczniowie zwolnieni do domu  
     
Wojciech Ks.Waszkiel
lekcja opis zastępca
3 3 L - 37A Daniel Kuzara
4 1 L - 37A Piotr Gotowy
5 3 T/R - 37A Daniel Kuzara
6 2 Ł - 37A Anna Wicher
7 2 KRT - 37A Piotr Sołtysiak
8 4 G/K - Uczniowie zwolnieni do domu  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
2 buA3 Anna Kustoń
7 buA3 Zdzisław Kostrzyński
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN