Zastępstwa w dniu 2019-06-17 poniedziałek
Urszula Budniaczyńska
lekcja opis zastępca
2 3 T/R(2) - Uczniowie przychodzą później  
3 2 KRT(2) - prod.zwierz., 29A D. Kuzara
     
Elżbieta Czarnecka
lekcja opis zastępca
1 3 G - tech.gasztow, 17B K. Zielewicz
2 3 G - tech.gasztow, 17B K. Zielewicz
3 2 G - tech.gasztow, 17B K. Zielewicz
4 2 G - tech.gasztow, 17B A. Dolińska
5 2 G - tech.gasztow, 17B A. Dolińska
6 2 G - tech.gasztow, 17B E. Kobylińska
7 3 G - godz.wych, 17B K. Zielewicz
     
Arleta Danielewicz
lekcja opis zastępca
4 3 d - biologia, 39A P. Gotowy
5 1 K - biologia, 39A M. Solarz-Nowak
6 3 d - biologia, 39A P. Borowiec
7 3 b - Uczniowie zwolnieni do domu  
8 3 d - Uczniowie zwolnieni do domu  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 buA3  
6 buA3  
7 buA3  
     
Anna Kustoń
lekcja opis zastępca
1 3 a - Uczniowie przychodzą później  
2 3 c - historia, 28A P. Gotowy
3 2 Ł(2) - u_hist.i sp., 28A P. Gotowy
5 3 G - u_hist.i sp., 28A K. Zielewicz
6 1 K - historia, 28A M. Grążka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
5 buA2  
6 buA2  
     
Martyna Kustoń
lekcja opis zastępca
1 3 T/R(2) - Uczniowie przychodzą później  
2 2 G(1) - j.angielski, 30A A. Adamczak
3 2 KRT(3) - j.ang.zawo., 34A E. Kobylińska
4 3 G - j.angielski, 28A K. Zielewicz
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
0 buA2  
1 buA2  
2 buA2  
     
Joanna Tysiak
lekcja opis zastępca
1 2 Ł(2) - Uczniowie przychodzą później  
2 2 Ł(2) - Uczniowie przychodzą później  
3 2 Ł(1) - Uczniowie przychodzą później  
4 1 L - j.angielski, 111D A. Majer
6 3 K/O(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
0 int2  
1 int2  
2 int2  
6 int2  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN