1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

bud gl 382Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach jest samodzielną placówką  edukacyjną  utworzoną  1  września  2002r. w oparciu o bazę dawnego Zespołu Szkół Rolniczych. Liczy ponad 900 uczniów, zatrudnia blisko 70 nauczycieli. Tradycjami sięga do otwartej w 1877r. średniej szkoły rolniczej.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, proponujemy kształcenie w nowych zawodach oraz naukę w liceum ogólnokształcącym i gimnazjum.

PROPONUJEMY NAUKĘ W:

 

Zespół Szkół nr 2 jako Ośrodek Egzaminacyjny

W dniach od 20 do 30 czerwca przeprowadzono w szkole część pisemną i praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nasze Technikum jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

Egzaminy zawodowe przebiegały w szkolnych pracowniach z uwagi na ich odpowiednie wyposażenie techniczne. Szkoła posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania egzaminów w kwalifikacjach zawodów: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik żywienia i usług gastronomicznych, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, florysta. Oznacza to, że w zakresie kwalifikacji tych zawodów szkoła spełnia ogólnopolskie standardy wyposażenia.
W sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2017 r. zdający przystąpili do egzaminów w kwalifikacjach: Prowadzenie produkcji rolniczej, Ocena stanu środowiska, Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz Sporządzanie potraw i napojów.
Wyniki przeprowadzonych egzaminów poznamy 25 sierpnia.

                                                                                                                  Ewa Peraj

ewa1ewa2

 

Zakończenie nauki w Szkole Policealnej

W dniu 22 czerwca w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentkom Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Świadectwa oraz nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce wręczył dyrektor Zygmunt Sługocki i opiekun semestru Ewa Peraj.

ewa

 

Szczęśliwej drogi!

W piątek 23 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnazjum. Na uroczystym apelu, na który przybyli zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele pan starosta Józef Kwaśniewicz uhonorował najlepszą absolwentkę, Patrycję Dekiert, wręczając jej stypendium. Medal ZS nr 2 otrzymały z rąk pana dyrektora Zygmunta Sługockiego dwie uczennice – wymieniona wcześniej Patrycja oraz Dominika Golon - za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne zasługi na rzecz szkoły. Następnie wręczono listy pochwalne i świadectwa z czerwonym paskiem uczniom, którzy zdobyli średnią ocen min. 4,75. Rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne z rąk panów starosty i dyrektora szkoły, który gratulował też pozostałym uczniom, wręczając wraz z wychowawcami klas świadectwa ukończenia gimnazjum. Uroczystość była też okazją do podsumowań i nagrodzenia uczniów wyróżniających się w sporcie, zajęciach artystycznych, w organizacjach WSPAK i PTTK. 

Były słowa podziękowań, pożegnań, życzeń oraz kwiaty, a po uroczystości słodki poczęstunek.
Wszystkim Absolwentom gimnazjum życzymy szczęśliwej drogi!

wychowawczynie klas trzecich
A. Dolińska, E. Kobylińska, A. Adamczak, E. Otulakowska

P1000754P1000755P1000759P1000765P1000769

Poprawiony (sobota, 24 czerwca 2017 14:33)

 

Zakończenie roku szkolnego

Wakacyjny autobus "Rolnik" właśnie ruszył w poszukiwaniu przygód. Na zdjęciach Ci, którzy mogą być dumni ze swoich osiągnięć wraz z wychowawcami.
Życzymy Wam wspaniałych, bezpiecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

P1000696P1000697P1000700P1000708P1000711P1000707P1000713P1000699P1000698P1000701P1000710P1000702P1000709 

 

 

 

Poprawiony (sobota, 24 czerwca 2017 12:20)