1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

EGZAMIN ZAWODOWY - ODBIÓR DYPLOMÓW

Osoby, które ukończyły Technikum w bieżącym roku szkolnym (28 kwietnia) i jednocześnie uzyskały wszystkie wymagane planem nauczania świadectwa kwalifikacji, mogą zgłaszać się po odbiór dyplomów w gabinecie wicedyrektora szkoły od godz. 10.00 do 13.00

 

bud gl 382Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach jest samodzielną placówką  edukacyjną  utworzoną  1  września  2002r. w oparciu o bazę dawnego Zespołu Szkół Rolniczych. Liczy ponad 900 uczniów, zatrudnia blisko 70 nauczycieli. Tradycjami sięga do otwartej w 1877r. średniej szkoły rolniczej.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, proponujemy kształcenie w nowych zawodach oraz naukę w liceum ogólnokształcącym i gimnazjum.

PROPONUJEMY NAUKĘ W:

 

Posiadamy Certyfikat Wiarygodne Technikum

Technikum nr 1 funkcjonujące w naszym Zespole Szkół otrzymało w bieżącym roku szkolnym tytuł Laureata Programu Wiarygodna Szkoła. Kategoria Wiarygodne Technikum wyróżnia w całej Polsce szkoły, które spełniają wszystkie warunki przewidziane w regulaminie projektu. Kapituła Programu wzięła pod uwagę zapewnienie przez szkołę właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego, bezpieczeństwa swoim uczniom oraz posiadanie i udostępnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej. 

Na podstawie wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej z egzaminów zewnętrznych placówka uzyskała wynik pozycjonujący ją na obszarze Szkoły Sukcesu.
Otrzymany certyfikat zobowiązuje całą społeczność szkolną do dalszej efektywnej pracy i wzmacnia pozycję szkoły jako wiarygodnego partnera w edukacji.

Ewa Peraj

fff10101756d


Poprawiony (piątek, 19 maja 2017 16:14)