1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

Informacja dla absolwentów

Informacja dla absolwentów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przystępujących do „ nowego” egzaminu zawodowego w sesji „ sierpień – październik”
Część praktyczna egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbędzie się 11 października ( wtorek) o godz.13.00. Zdający wstawiają się w głównym budynku szkoły 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu, zobowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty.
Przybory, które przynosi zdający na część praktyczną egzaminu: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
Czas trwania egzaminu – 150 minut. Ewa Peraj

 

bud gl 382Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach jest samodzielną placówką  edukacyjną  utworzoną  1  września  2002r. w oparciu o bazę dawnego Zespołu Szkół Rolniczych. Liczy ponad 900 uczniów, zatrudnia blisko 70 nauczycieli. Tradycjami sięga do otwartej w 1877r. średniej szkoły rolniczej.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, proponujemy kształcenie w nowych zawodach oraz naukę w liceum ogólnokształcącym i gimnazjum.

PROPONUJEMY NAUKĘ W:

 

„Czas Zawodowców” w Technikum

Uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum biorą udział w Projekcie „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”.

W wyniku umowy podpisanej między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Politechniką Poznańską a Szkołą uczniowie klas Technikum zostali objęci Projektem, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Umowę zawarto do dnia 31 grudnia 2022 roku.
W ramach Projektu uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza form wsparcia, który obejmuje :
- płatne staże dla uczniów u pracodawców,
- dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych,
- kursy i szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
- doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego.
Patronat nad wybranymi klasami uczestniczącymi w Projekcie sprawuje Politechnika Poznańska. Obecnie wicedyrektor szkoły Ewa Peraj prowadzi rekrutację uczniów na płatne staże zawodowe.
Zainteresowanie Projektem „Czas Zawodowców BIS ” wśród uczniów jest bardzo duże ponieważ w trakcie stażu można sprawdzić kwalifikacje zawodowe w realnych warunkach pracy, pogłębić i zdobyć nową wiedzę, umiejętności oraz zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe.

SAM 1484SAM 1476SAM 1469SAM 1468

 

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT W „ROLNIKU”
Sprawia Ci radość pomoc innym


Chciałbyś zaangażować się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu przyjdź na spotkanie informacyjne we wtorek 27 października o godzinie 10.30 do sali nr 37.


A. Danielewicz, K. Ratajczak

 

Akcja "Sprzątanie Świata 2016"

IMG 1738„Podaj dalej... drugie życie odpadów"- pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata, do której tradycyjnie włączyła się nasza szkoła.

16 września 2016r. uczniowie gimnazjum oraz technikum wraz z nauczycielami, wyposażeni w worki na śmieci i rękawice ochronne wyruszyli na sprzątanie wyznaczonych terenów.

Klasy I i III gimnazjum porządkowały w całości Plac Sienkiewicza i Park Zamkowy, uczniowie klasy III technikum ochrony środowiska - ul. Zamkową od internatu do ul. Nowowiejskiego, natomiast klasa I technikum ochrony środowiska i technikum architektury krajobrazu - drogę z Szamotuł do Piotrkówek.

Akcja sprzątania naszej okolicy przebiegała sprawnie, a w punktach zbiórki śmieci pojawiło się sporo worków z zebranymi odpadami.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w akcję

                                                                                                                                                      Anna Kaczmarek