• Warsztaty teatralne
     • WOLONTARIUSZE NA KONFRONTACJACH MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

     • W środę 7 lutego na terenie auli  Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach odbyły się VII Konfrontacje Małych Form Teatralnych Młodzieży TERAZ MY.  Spotkania służą integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi oraz pozwalają na  ujawnienie   wielu talentów . Uczniowie naszej szkoły – z klasy III TAK/TR oraz  I G   miele okazję po raz kolejny uczestniczyć w tym przedsięwzięciu oraz pomóc w sprawnym  jego przebiegu. Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękuję za  zaangażowanie  .

       Arleta Danielewicz

    • Spotkanie szkoleniowe
     • DOMINATOR, KUGA, AVIRON I INNE

     • Te tajemniczo brzmiące nazwy to odmiany rzepaku  o  których  mieli okazję usłyszeć uczniowie klas III i IV Technikum Rolniczego. Dnia 7 lutego br. uczestniczyli oni w spotkaniu szkoleniowym, które prowadził  p. dyrektor  Sławomir Grzeszkowiak z firmy Napena. Tematyka  spotkania obejmowała technologię uprawy rzepaku z ukierunkowaniem na dobór odmian. Wskazano ich charakterystyczne cechy ze względu na kierunek uprawy, obsadę roślin, warunki glebowe, klimatyczne, odporność na choroby, szkodniki oraz tworzenie struktury plonu. Poruszono też aspekt ekonomiczny uprawy rzepaku. Prowadzący szkolenie wiązał swą ogromną wiedzę teoretyczną z praktyką. Ponadto uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne związane z ochroną roślin uprawnych.

       Aleksandra Sadek

    • Praktyki zagraniczne
     • O STAŻACH ZAWODOWYCH W NIEMCZECH W ROLNIKU

     • Młodzież z różnych zakątków kraju wraz z opiekunami wzięła udział w seminarium podsumowującym program zagranicznych staży zawodowych w Niemczech, dedykowany uczniom polskich szkół rolniczych. Wydarzenie odbyło się w miniony wtorek 6 lutego w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, którego uczniowie już od ponad 20 lat zdobywają doświadczenie zawodowe wyjeżdżając na staże do gospodarstw rolnych w Dolnej Saksonii.  

      Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz Ośrodek Szkoleniowy Deula w Nienburgu we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      Oprócz gospodarzy seminarium - dyrektora Arkadiusza Majera i wicedyrektor Ewy Peraj (pełniącej zarazem rolę koordynatorki staży w szamotulskim Rolniku), w spotkaniu wzięła udział Anna Majer reprezentująca Wielkopolską Izbę Rolniczą, a także Piotr Szymański i Piotr Pietrzak z poznańskiego Towarzystwa Umiejętności Rolniczych.

      Nie zabrakło też samych stażystów, jak i uczniów III i IV klas technikum z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, którzy w trakcie seminarium mogli dowiedzieć się, jak w istocie przebiega polsko-niemiecki projekt i jakie korzyści wiążą się ze zdobywania praktyki u zachodnich sąsiadów. Możliwość szlifowania języka niemieckiego to tylko jeden z plusów 3-miesięcznego pobytu w Dolnej Saksonii.

      Tegoroczni praktykanci z Rolnika - Kamila Kaczmarek, Ksawery Matuszewski i Bartosz Wieczorek z chęcią dzielili się swoimi doświadczeniami podkreślając, że wiedza oraz umiejętności nabyte podczas stażu okazały się niezwykle cenne, a rozłąka z domem i konieczność sprawdzenia się w nowych rolach nauczyły ich samodzielności i dodały pewności siebie. Zgodnie przyznawali, że była to dobra lekcja pełna merytoryki i ważnej praktyki zarazem. Wartością dodaną pobytu w Niemczech okazały się zaś nowe przyjaźnie, możliwość poznania niemieckiej kultury i tamtejszej obyczajowości, jak również piękna regionu Dolnej Saksonii.

      Kamila, Ksawery i Bartosz, podobnie jak inni stażyści z całej Polski, przez 3 miesiące (lipiec - wrzesień 2023) gościli u niemieckich rodzin, gdzie pracowali bezpośrednio przy produkcji rolnej. Wcześniej odbyli kilkudniowe szkolenie wprowadzające, które przeprowadzono w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu.

      W trakcie seminarium praktykanci odebrali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego oraz dyplomy jego ukończenia. Gdy młodzież niebawem wkraczać będzie na rynek pracy, staną się one atrakcyjnym dla pracodawców punktem w ich CV. Mówił o tym zresztą Piotr Pietrzak przekonując, iż na przestrzeni lat doświadczenie i wartości wyniesione ze staży zaprocentowało wysokimi stanowiskami w ośrodkach i firmach bezpośrednio lub pośrednio związanych z rolnictwem.

      Magda Prętka

    • Akcja Bollwerk
     • O AKCJI BOLLWERK W MUZEUM – ZAMEK GÓRKÓW

     • 8  lutego w sali koncertowej Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach Marcin Podemski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu wygłosił wykład o akcji Bollwerk, która miała miejsce w nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. W spotkaniu zorganizowanym przez szamotulskie koło WSPAK wzięli udział członkowie i sympatycy stowarzyszenia z kilku szamotulskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3.

       

      „Każdy z nas zdaję sobie sprawę, to był bardzo trudny czas dla większości Polaków. Ale byli wśród nich tacy nasi rodacy, którzy wykazali się ogromną odwagą i bohaterstwem. Pewnie na lekcjach języka polskiego czy historii słyszeliśmy o akcji pod Arsenałem w Warszawie odbicia Janka Bytnara Rudego, o udanym zamachu na Frantza Kutscherę, bezlitosnym dla Polaków dowódcy SS i Policji Dystryktu Warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa. Niestety niewielu wie o akcji Bollwerk z lutego 1942 r. A była to największa tego typu akcja wojskowa przeciwko Niemcom w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej. Mam nadzieję, że dzisiaj ta wiedza w Szamotułach o tym bohaterskim czynie AK-owców zdecydowanie się zwiększy.” – od tych słów rozpoczął opiekun szamotulskiego koła WSPAK – Piotr Gotowy.

       

      Następnie głos zabrał Marcin Podemski z poznańskiego oddziału IPN. Brawurowa akcja Bollwerk była najgłośniejszym atakiem konspiratorów na okupantów niemieckich w Warthegau, jak Niemcy nazywali Wielkopolskę. W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem st. sierżanta Michała Garczyka „Kuby” podpalił niemieckie magazyny żywności, broni, umundurowania znajdujące się w porcie nad Wartą. Ta brawurowa akcja polegała na skonstruowaniu urządzenia, które doprowadziło do spalenia kilku magazynów. W wyniku tej akcji Niemcy ponieśli ogromne straty – spłonęło zaopatrzenie dla żołnierzy III Rzeszy na froncie wschodnim warte ok. 1,5 mln ówczesnych marek. Akcja Bollwerk przyczyniła się do znacznego opóźnienia z zaopatrzeniu wojsk niemieckich walczących w tym newralgicznym dla Niemców okresie II wojny światowej. Wydawało się, że dywersanci nie pozostawili po sobie śladu. Jednak śledztwo poznańskiego Gestapo doprowadziło do ujęcia niemal wszystkich sprawców tej akcji. Przez brutalne tortury i umieszczenie w niemieckich obozach koncentracyjnych wielu z nich straciło życie. Akcja Bollwerk była jedną z większych akcji prowadzonych w konspiracji. Mimo tego, że jest mniej znane od wielu mniejszych, które miały miejsce podczas wojny z lat 1939-1945.

      Poniżej link do nagrania z wykładu.

    • Szkolenia
     • SPOTKANIE SZKOLENIOWE Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRM Z OTOCZENIA ROLNICTWA

     • Przełom roku 2023/2024 został zaplanowany m. in. na spotkania z przedstawicielami firm z otoczenia rolnictwa. Oferta została skierowana dla uczniów z klas III i IV Technikum Rolniczego. Ta grupa miała możliwość pozyskać informacje od pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą w Szamotułach i Obornikach. Pani Nina Bartol oraz pan Piotr Matusiak przedstawili zagadnienia dotyczące elementów rolnictwa precyzyjnego, wykorzystania dronów w praktyce rolniczej oraz aplikacji stosowanych w nowoczesnym rolnictwie. W bardzo ciekawy sposób przedstawiono zastosowanie w praktyce działania platformy doradczej e-Dwin. Zachęcono młodych ludzi aby korzystali z oferty tej platformy, która obejmuje: wirtualne gospodarstwo, dane agrometeorologiczne, raportowanie zagrożeń, śledzenie pochodzenia produktów. Uczniowie odbyli część praktyczną logując się na swoich telefonach komórkowych do platformy e-Dwin.

       

      Kolejne spotkanie odbyła ta sama grupa uczniów z przedstawicielem Firmy Napena panem Sławomirem Grześkowiakiem. Uczniom przedstawiono historię oraz zakres działania firmy, który obejmuje handel środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi, nawozami dolistnymi i biostymulatorami, materiałem siewnym oraz obrotem płodami rolnymi, materiałami do produkcji i hodowli zwierząt, paszami i koncentratami. Motto funkcjonowania firmy Napena brzmi z nami po sukces.
      W dalszej części spotkania została zaprezentowana w profesjonalny sposób technologia uprawy, oraz oferta nasienna kukurydzy. Uczniów zainteresowały nowe odmiany tej rośliny, tym bardziej, że kilku z nich posiada w strukturze zasiewów gospodarstwa zarówno kukurydzę uprawianą na ziarno, jak i na kiszonkę.

       

      Aleksandra Sadek

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3
     64-500 Szamotuły
     Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
     piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie